Werkzaamheden aan het viaduct Mispelhoef (A2/Oirschotsedijk) 4 oktober 2017

Wij blijven bereikbaar, met een kleine omweg.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in oktober en november werkzaamheden uit aan het viaduct Mispelhoef. Middels deze mail informeer ik u over de locatie en aard van de werkzaamheden en de verkeershinder als gevolg van deze werkzaamheden.

Locatie en aard werkzaamheden
Aan het viaduct Mispelhoef worden van maandag 9 oktober t/m vrijdag 24 november onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de steunpunten.

In deze periode dient het verkeer in beide richtingen op de Oirschotsedijk gedurende 3 weken en 2 dagen via de noordzijde onder het viaduct door te rijden. Hierdoor is de onderdoorgang van het viaduct afgesloten voor vrachtautoverkeer komende vanaf bedrijventerrein Nieuw Acht (Mispelhoefstraat). Voor hen geldt gedurende deze periode een verplichte rijrichting vanuit de Mispelhoefstraat linksaf de Oirschotsedijk op. De rest van de periode van de onderhoudswerkzaamheden geldt deze beperking niet.

Werkzaamheden Oirschotsedijk
Maandag 9 oktober 09:00 uur t/m vrijdag 24 november 15:00 uur.

Verplichte rijrichting Mispelhoefstraat – Oirschotsedijk:

Maandag 9 oktober 09:00 uur t/m woensdag 1 november 15:00 uur.